Artikel 1. Definitioner

I disse standardvilkår forstås under ”produkt”:

Produktet (eller produkter) som ved indgåelse af en aftale mellem Dem og Finitro inden for en aftalt periode skal leveres til Dem og for hvilken (hvilke) De har betalt en given pris.

-------------------------------------------------------------------------

Artikel 2. Tilbud / Aftaler

2.1 Alle tilbud afgivet af Finitro er uforpligtende, indtil De har modtaget en bekræftelse på modtagelsen. Hvis Finitro er forpligtet til at hæve købsprisen for produktet i henhold til en lovmæssig forskrift eller retskendelse, bliver De omgående skriftligt (via mail eller brev) informeret herom. De har i det tilfælde ret til at annullere aftalen ved at meddele dette skriftligt til Finitro (via mail eller brev).

2.2 Hvis De via hjemmesiden har afgivet en bestilling med angivelse af en gyldig e-mail adresse, modtager De en bekræftelse for modtagelsen af bestillingen, der som minimum indeholder følgende oplysninger:

(a) En beskrivelse af produktet, som er købt af Dem og antallet af Dem købte produkter;

(b) Den samlede pris for Deres bestilling;

(c) Navn og adresse hvortil produktet sendes.

-------------------------------------------------------------------------

Artikel 3. Transport

Finitro drager omsorg for en problemløs og garanteret levering.

---------------------------------------------------------------------------

Artikel 4. Leveringstid

4.1 Finitro har altid tilstrækkeligt på lager og Deres bestilling vil derfor også blive sendt omgående.

-------------------------------------------------------------------------------

Artikel 5. Betænkningstid

5.1 Efter at det af Dem bestilte produkt er modtaget af Dem, kan De uden at skulle give en begrundelse herfor, inden for 30 dage efter modtagelsen, annullere købsaftalen med Finitro. Produktet må ikke være brugt og emballagen skal være uåbnet.

------------------------------------------------------------------------

Artikel 6. Spørgsmål

6.1 Hvis De har spørgsmål eller bemærkninger, kan De tage kontakt med

kundeservice hos Finitro.

----------------------------------------------------------------------

Artikel 7. Privacy

7.1 Finitro videregiver ikke personlige oplysninger til tredjemand.

---------------------------------------------------------------------

  Loading...